Frivillige hjælpere til Spar

På generalforsamlingen i Spars Venner var der opbakning blandt andelshaverne til at give en hånd i Spar-butikken med særlige opgaver.

Det kan være opfyldning af varer en torsdag aften, praktisk hjælp ved arrangementer i butikken eller andet.

Interesserede andelshavere kan henvende sig her.

Hilsen

Spars Venners bestyrelse.