Spars Venner - Stiftende generalforsamling

I går d. 11/11 kl. 19.30 blev der afholdt stiftende generalforsamling for byens nye forening Spar Funder Kirkebys Venner Amba - med kælenavnet Spars Venner.

Der kom 90 personer til mødet for at høre, om vi var nået i mål med salg af andele samt få gennemgang af vedtægter og budget, valg til bestyrelsesposter etc.

Arbejdsgruppen fik, inden generalforsamlingen solgt 110 andele a kr. 4000,- ialt 480.000,-. Dette udløste et garantikøb fra de 6 gamle Spar-folk på 90 andele, så vi i alt nåede op på 200 andele og de krævede kr. 800.000,-. Alle andele er pt. fordelt på 116 husstande. Dette er et utroligt flot resultat og svarer til, at ca. halvdelen af alle husstande i byen har meldt sig ind.

Vi vil fortsat gerne opfordre til, at flere borgere melder sig ind og tegner sig for en andel, så vi kan placeret andelene på endnu flere hænder.

Foreningens vedtægter kan læses her. Gennemgangen af vedtægter gav ikke den store anledning til spørgsmål. Der var enkelte forslag til ændringer bla. bestyrelsesforsikring, som bestyrelsen nu vurderer på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Der skulle ligeledes vælges en bestyrelse. Arbejdsgruppen foreslog: Lars Nielsen, Brian Møller-Larsen, Birthe Busch-Nielsen, Linette Bækggard, Karin Bornhoft, Sten Pape og Michael Svarre.

Dette er i store træk gengangere fra arbejdsgruppen og foreslået for at sikre kontinuietet fra det igangværende arbejde i arbejdsgruppen. Bestyrelsen blev enstemmigt valgt

Som supleanter blev valgt Pernille gade og Mogens Poulsen. Som revisor blev valgt Annette Pedersen og Thomas Hostrup. Både suppleanter og revisore blev enstemmigt valgt

Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen trækker nu i arbejdstøjet og i de næste 2-3 uger arbejder på at finde en købmand, købe ejendommen og arrangerer finansering til købet.

{gallery}2009/11_spar2/load{/gallery}