Stor opbakning til borgermøde

Indmeldelsesskema kan findes her - Tilmeld dig trygt før din nabo.


Der mødte 150 personer til borgermødet for at høre om arbejdsgruppen Spars Venners tiltag for at redde byens social samlingspunkt fra lukning. Det var mere, end vi turde håbe på. Det er fantastisk med så stor opbakning.

Planen går i sin enkelthed ud på at etablere andelsforening "Spars Venner". Foreningen køber bygninger, inventar samt varelager af de nuværende ejere for ca. 1.800.000 og lejer det ud til en købmand. Købet skal delvis finanseres af kreditforeningslån, indskud fra købmand og salg af andele i foreningen.

For at sikre tilstrækkelig opbakning til Spar-butikken, er det nødvendigt, at mange borgere støtter op om det.

Der skal sælges 200 andele a kr. 4000,- ialt kr. 800.000. Inden mødet startede var der på forhånd givet tilsagn om 100 andele, og på mødet blev der givet tilsagn om yderlige 45 andele svarende til kr. 180.000.  Vi er nu oppe på ca. 580.000. Det er rigtigt flot, at så mange valgte at støtte op om vores by, Spar butik og gruppens arbejde. Der var rigtigt mange til mødet, som lige skulle hjem og vende det med ægtefællen.

Efter præsentationen var ordet frit - der var mange gode spørgsmål fra forsamlingen, som blev besvaret efter bedste evne.

Der var stor ros fra salen til de nuværende ejere af Spar butikken for deres kæmpe indsats gennem de sidste 18 år.

Vi tror og håber på, at vi når den sidste del i mål inden søndag d. 1/11 kl. 12, som er sat som deadline.

Søndag aften mødes arbejdsgruppen igen og evaluerer på mødet. Vi håber, at vi kan starte arbejdet omkring foreningens rammer.

Det forventes, at der afholdes stiftende generalforsamling d. 11/11 kl. 19.30 i forsamlingshuset.

 

Powerpoint fra mødet kan ses her

Indmeldelsesskema kan findes her - Tilmeld dig trygt før din nabo.

Skemaet kan afleveres hos Spar i Spar vennernes postkasse eller hos arbejdsgruppen.

{gallery}2009/10_spar{/gallery}