Funder kirkeby Forsamlingshus

Funder Kirkeby Forsamlingshus afholder ekstraordinær generalforsamling

tirsdag d. 23/. april 2013 kl. 19.00 i forsamlingshuset