Information fra Borgerforeningen

Kære borgere i Funder Kirkeby

Da bestyrelsen i borgerforeningen i foråret var rundt i byen for at sælge medlemskaber var en glædelig overraskelse at opleve at så mange af medlemmer af foreningen var optaget af borgerforeningens ve og vel.
Mange havde gjort sig tanker om hvorledes det ville være muligt at drive foreningen på en anderledes og nyskabende måde.
Vi tror at disse ideer ville kunne finde klangbund blandt flere af de yngre familier som netop bor i vort område, og som netop er de familier som der naturligt bliver flere og flere af. Det er de familier som bærer byens fremtid med sig.

Ved næste generalforsamling er Preben Nielsen, Inger Krath og Marianne Løkke på valg.

Disse tre har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. De har endvidere besluttet at meddele det i god tid, således at de unge mennesker som kunne være interesseret i at drive foreningen videre, sammen med den resterende bestyrelse, kunne få god tid til at forberede arbejdet.

Med venlig hilsen

på foreningens vegne

Marianne Løkke