Generalforsamling i Spar Funder Kirkebys Venner

Generalforsamlingen afholdes i Funder Kirkeby Forsamlingshus

Tirsdag d. 12. april 2011 kl. 19.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2010.
4. Fremlæggelse og godkendelse for budget for 2011.
5. Behandling af eventuelle forslag (ingen).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter.
• Lars Nielsen, Brian Møller-Larsen, Birthe Busch Nielsen på valg.
Alle er villige til genvalg.
• To suppleanter skal vælges.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.

Vel mødt!
Bestyrelsen.