Lukning af Funder Kirkevej - Løsning

Arbejdsgruppen havde mandag et møde med Lokalrådet, Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune vedr. en løsning på lukning af Funder Kirkevej. Der blev aftalt følgende kompromis til sikring af cykelisterne:

Vejdirektoratet laver snarest en dobbeltrettet cykelsti nord om anlægsarbejdet på Funder Kirkevej, Cykelstien kobles på den eksisterende cykelsti på nordsiden af Funder Kirkevej. Cykelstien etableres med stabilgrus og stenmel og vedligeholdes i perioden af Entreprenøren. Cykelstien på sydsiden af Funder Kirkevej lukkes efterfølgende.

Der laves hastighedsbegrænsning og tydelig afmærkning på Funder Kirkevej, hvor cykelister skal krydse vejen.

Funder Kirkevej lukkes som beskrevet omkring 3. juni frem til oktober. Biltrafikken skal ledes via Skærskovshedevej eller Kongshedevej. Herefter åbnes vejen igen for trafik og med en ny dobbeltrettet cykelsti.

Det var ikke muligt at lave en alternativ vej samt cykelsti nord om anlægsarbejdet uden at arkæologerne skulle undersøge området, da området til den alternative vej lå uden for det allerede undersøgte område. Cykelstien ligger til gengæld indenfor og var et opnåelig kompromis.

Det var en fin dialog, hvor Vejdirektoratet var lydhøre og kunne godt se problemet for vores børn på cykel.

Vi vil fra arbejdsgruppens side også gerne rose Lokalrådet for at støtte op om vores klage og velvilligt stille op til de forskellige interviews og møder.

 

En lille bøn fra Entreprenøren. Sæt farten lidt ned, når I passerer arbejdsområdet. Arbejderne oplever, at vi kører stærkt forbi.