Ekstraordinær generalforsamling i Borgerforeningen 5. april

På den nyligt afholdte generalforsamling var det ikke muligt at finde de manglende bestyrelsesmedlemmer. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling som finder sted i Forsamlingshuset i Funder Kirkeby den 5. april kl. 19:30. Hvis der stadig ikke er nogen der er villige til at gå ind i bestyrelsen, vil Borgerforeningen blive sat i bero.