Sidste udkald for Borgerforeningen

På tirsdag den 8. marts kl. 19.30 afholder Borgerforeningen i Funder Kirkeby sin årlige generalforsamling i Forsamlingshuset. Situationen er den, at der er 5 medlemmer tilbage i bestyrelsen, og to af dem er på valg, men genopstiller ikke. Hvis der ikke findes kandidater til bestyrelsen vil det blive nødvendigt at stille Borgerforeningen i bero. Det betyder at følgende arrangementer ikke kan gennemføres:

  • Fællesspisning
  • Fastelavnsfest
  • Skt. Hans-fest
  • Høstfest
  • Juletræ og julefrokost

Det kan desuden oplyses at der på generalforsamlingen er forslag om at lukke legepladsen på Skærskovvænget.

Bemærk at tilmelding til generalforsamlingen er påkrævet da der serveres smørrebrød. Tilmelding kan ske inden mandag den 7. marts kl. 12:00 til formanden på telefon 86851323 eller 20911789, eller til kassereren på telefon 86851034 eller 26400406.