Funder Lokalhistorisk forening

FLF Logo
Foreningens formål er at indsamle lokalhistorisk materiale, der kan belyse Funder sogns historie, samt udbrede kendskabet til Funder sogns historie ved udadvendt virksomhed.

Foreningen har normalt fire arrangementer om året.

Det første er generalforsamling, som afholdes i begyndelsen af februar måned. Dernæst en "historisk vandretur" i begyndelsen af maj. I slutningen af august er der igen en vandretur, som vi kalder "kend din egn". Vi slutter programmet med en foredragsaften eller lignende.

Vi håber også at se jer til vore arrangementer.

Se mere på deres hjemmeside:
http://www.funder-lysbro-lokalraad.silkeborgkommune.dk/Forside/Foreninger/Funder+Lokalhistoriske+Forening