Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S opstod d. 18. november 1909, da 11 fremsynede personer nedsatte en bestyrelse for vandværket. Der blev optaget et obligationslåpn på 3500 kr. til etableringen, og den første boring blev oprettet på adressen Funder Kirkevej 50. Den nuværende vandværksbygning kom til i 1974.

I 1999 var det gamle vandværk nedslit og den lokalpatriotiske ånd i Funder Kirkeby trådte igen i karakter. På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at investere over 1 million kr. i et nyt, moderne og ikke mindst fremtidssikret vandværk. Idag er der 3 kørende boringer. Boring 1 fra 1969 er i 110m, boring 2 fra 1986 er i 92 m, og boring3 fra 2008 er i 100 m.

Fra alle 3 boringer oppumpes der vand i 8 timmer ad gangen på skift. Råvandet beluftes med kompressor og dobbeltfiltreres i trykfiltre. Fra rentvandstanken på 84000 liter pumpes drikkevandet ud i ledningsnettet via frekvensstyrede rentvandspumper.

Silkeborg kommune har fokus på Funder kirkeby som nyt udstykningsområde til parcelhusbyggeri, og man forventer en tilvækst af boliger på ca. 41% inden år 2017.

Et fremtidssikret og stabilt vandværl er derfor af stor vigtighed.

Luftfoto 2002

Indsendt af Jens Gregersen, Funder Kirkebyvænget 36

Luftfotos fra 1930

Luftfoto taget fra Nord omkring 1930. Bemærk byens størrelse. Det gl. forsamlingshus, den gl. skole
Luftfoto taget fra Øst omkring 1930. Her kan man tydeligt se Funder Kirkeby skole