Historien omkring Spar butikken

Dette er historien bag den købmandsbutik, som idag er blevet til Spar-butikken!

For mere end hundrede år sider i 1886 fik en købmand ved navn Peder Madsen næringsbrev til at drive købmandsforretning på grunden, hvor Spar butikken ligger i dag.

I 1896 døde hans 11 årige datter ved en drukne ulykke på isen bag ved Karl Ankers gård. Pigen blev begravet på kirkegården lige over for butikken. Han søgte derfor om tilladelse til, og fik tilladelse til at få en låge ind til kirkegården lige over for butikken mod, at han selv afholdt alle udgifter ved etablering og senere vedligeholdelse. Det står stadig i tingbogen men bliver dog ikke håndhævet.                                                                         
I 1896 gik en gruppe borgere sammen om at etablere en Brugsforening. De købte købmandsbutikken for en pris af 4000,00 kr. Prisen blev senere reguleret ned til 3950,00 kr.
Den 1. februar 1897 blev pladsen som uddeler opslået som ledig, og der blev ansat en mand ved navn Niels Peter Kristensen som uddeler. Lærer Gregersen blev valgt som formand. Medlemstallet var 104. 
Samme  år opstår tanken om et forsamlingshus - måske den samme gruppe borgere som var med i opstarten brugsforeningen . I hvert i fald kom de to bygninger til at dele dem lidt trange plads i næsten 100 år.  Der blev tegnet aktier for kr. 2500,00 til opførelse af forsamlingshuset.

Brugsforeningen har haft flere forskellige uddelere. Søren Jesper Sørensen 35 år til 1939 og blev afløst af Mandfred Nielsen. I 1944 kom Herman Kristensen til og var der 28 år. Knud Holm Pedersen kommer til i 1972 og var der til 1984.  Jan Pape var der i to år og Jørgen Jessen var der, til butikken lukker i 1991.
Der blev bygget til butikken flere gange - første gang først 50erne og siden i 70erne. Den 13. juli 1991 lukker brugsen, og seks par beslutter at købe butik og bygninger for at udleje butikker til en købmand.
Det mislykkedes, og de seks besluttede selv at drive butikken videre i fællesskab.
I 1999 beslutter bestyrelsen i forsamlingshuset, at vi skal have et nyt forsamlingshus. Det lykkes med en stor indsats af en lille gruppe, og med hjælp fra en stor flok af byens borger at bygge det fine forsamlingshus, vi har i dag.
I 1998 bliver det gamle forsamlingshus overtaget af kommunen og nedrevet. De seks par køber grunden tilbage til butikken.  Den blev for hundrede år siden solgt fra butikken til forsamlingshuset. Samtidig med overtagelsen fra kommune fik de seks forhåndstilsagn om, at der kan bygges 100m2 i forbindelse med butikken.
De seks blev senere af forskellige grunde til tre, som driver butikken. De seks par ejer stadig bygningen.  Den 1. januar 2010 som skæringsdag beslutter de tre, at de ikke længere har lyst og kræfter til at føre butikken videre. Der står vi nu.

Købmandsbutikken på Buskhedevej

Købmands parret hed Anine og Knud Pedersen (kaldet Knud Høg) vistnok efter hans store interesse for jagt, og især rovfugle som man betragtede som skadesvildt, og derfor ingen fredning overhovedet.

Anine og Knud Pedersen byggede huset i 1932 efter køb af grunden fra naboen gårdejer Anders Andersen (Buskehedevej 13 til en pris af kr, 300.00.

Her åbnede man den nye butik som blev en meget hård konkurrent til Brugsen. Købmandsparret havde i forvejen drevet forretning i nogle år på adressen Buskhedevej nr 3 som nu er nedrevet, d,v,s en flytning til den anden side af naboen. (smeden). I den gamle forretning var der meget beskedne kår, da det samlede areal var under 50m2, men der var både butik beboelse.varelager m.m.Den nye butik fra 1932 var meget moderne efter datidens opfattelse altid ekspedition af 2 personer, lige bortset fra når Knud var på jagt, men så var der en tjenestepige der hjalp Anine.

Læs mere: Købmandsbutikken på Buskhedevej

Købmands-eventyr i Funder Kirkeby hædret med landsbypris

Kan du huske historien om, hvad der skete, da Brugsen skulle lukke helt tilbage i 1993.
Hvis ikke kan du få den genopfrisket her. Vi har fundet et avisudklip, som Midtjyllands Avis har bragt.
Midtjyllands Avis skriver d. xx/xx 199x :

Nu glæder vi os til det bliver sommer.

Købmandseventyr i Funder Kirkeby hædret med landsbypris
Siden december har vi været inde i en positiv udvikling, så nu glæder vi os til sommer. For med Hesselhus Camping liggende tæt på os, kommer der mange turister, og samtidigt har vi allerede nu glæde os over, at stadig flere mennesker lægger hele deres handel i forretningen. Vi har hørt fra flere, der siger, at det ikke kan betale sig at køre ind til byen for at handle.