Home

Slentre ned ad Vestergade...

 

Foredrag i Forsamlingshuset i Funder Kirkeby

Tirsdag den 30. oktober kl. 19:00

 

Leder af Silkeborg Arkiv, Lis Thavlov,  tager os med på  byvan­dringen 
"Slentre ned ad Vestergade..", hvor vi med udgangs­punkt i arkivets 
billedsamling ser på udviklingen i  Silkeborg midtby gennem 100 år.
Foredraget er gratis og alle er velkomne. 
Du kan købe kaffe/the og kage i pausen..

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Funder Lokalhistoriske Forening